Armec logo

PAN trehytter

Pan tretopphytter

 

Prosjekter med priser:

Pan tretopphytter: Vinner av European award for Steelstructures 2019.
Våler kirke: Årets Bygg, 2015
Våler kirke:Statens byggeskikkpris, 2016

Prosjekter med omtaler: Se referanser

Armec omtaler:
Artikkel 20.11.2019.
Artikkel 18.11.2018.

 

Godkjent for ansvarsrettARMEC AS, sentralgodkjenning. Les mer...

Startbank

ARMEC AS har kvalifikasjonsertifikat i StartBANK Id. Les mer...

Gaselle vinner for 3. gang

Vi er utrolig stolte av å bli kåret til Gasellebedrift for 3. gang.
Diplom 2004
Diplom 2007
Diplom 2019

 

Norsk Stålforbund

Armec er medlem av Norsk Stålforbund.

Personvernerklæring

ARMECS PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Armec samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Når samler vi inn personopplysninger

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du har gjort en henvendelse til oss
  • Du har søkt jobb hos oss
  • Du er ansatt hos oss
  • Du har inngått en kontrakt eller en avtale med oss

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
  • Vi mottar opplysninger om deg fra en annen organisasjon
  • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
  • En jobbsøker har angitt deg som referanse

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til firmapost@armec.no, eller ved å kontakte ansvarlig for KS-boka eller HMS-boka. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med ansvarlig for KS-boka eller HMS-boka.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Du kan også finne ytterligere informasjon om dine rettigheter hos Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

c. Webanalyse og informasjonskapsler
Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering. Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Armec anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 60 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Henvendelser per telefon eller e-post

Når du gjør en henvendelse til oss per telefon eller e-post så kan det i enkelte tilfeller hende at vi lagrer noe av informasjonen du gir oss. Dette kan for eksempel være navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Vi vil kun lagre denne type informasjon dersom det er nødvendig i vår saksbehandling. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med avviksbehandling eller for å kunne besvare din henvendelse på et senere tidspunkt.

Alle e-poster inn eller ut blir scannet for virus.

Ansatte

Vi behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune. Er du organisert vil organisasjon blir registrert. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Sikkerhet og kontroll

Våre elektroniske systemer har alle nødvendige sikkerhetsløsninger som for eksempel e-post scan, antivirus, brannmur og domenepolicy for å hindre uautorisert tilgang til systemene.

Armec har et kvalitetssystem (KS-boka) og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 3834-2. En del av kontrollen med vår etterlevelse av våre egne instrukser på dette området og personvernloven blir utført ved revisjoner. Dette er både interne og eksterne revisjoner. Dette siste utføres av vårt sertifiseringsorgan.

Armec har en egen instruks for informasjons- og databehandling, personvern og sikkerhet.